METROCAT  
|
ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย
|
|
หน้าหลัก
สินค้า
อะไหล่
บริการ
เครื่องจักรมือสอง
ข่าวสารเมโทรแคต
เกียวกับเมโทรแคต
js slider
 
โปรโมชั่น อื่นๆ..
   
ประธานทองไทรเป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือสุวรรณเกลียวทอง อยุธยา 17/09/2015
คุณทองไทร บูรพชัยศรีพาลูกค้ากลุ่มแรกไปล่องแม่น้ำในประเทศจีน 14/04/2015
คุณทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการบริหารฯ ตรวจเยี่ยมพนักงานภาคตะวันออก 28/03/2015
คุณทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการบริหารฯ ตรวจเยี่ยมสาขาภาคเหนือ 21/03/2015
แคตเตอร์พิลล่าร์ชื่นชมความคิดริเริ่มของประธานบริหารเมโทรแมชีนเนอรี่ 10/03/2015
คุณทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการบริหารฯ ตรวจเยี่ยมสาขาเมโทรแมชีนเนอรี่ เขตภาคใต้ 31/01/2015
อ่านข่าวเพิ่มเติม...
   

© 2015 Metro Machinery Co.,Ltd All Rights Reserved    |    Privacy    |    Site Map     |     Contact Us