ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
1760 ถนนสุขมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพ ฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์

02-742-8000 และ 02-742-9000

เบอร์แฟ็กซ์

02-742-7900

อีเมล์แอดเดรส

marketing@metrocat.com