Fujitsu แต่งตั้งบริษัทเมโทรเท็คฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อย่างเป็นทางการ

Fujitsu แต่งตั้งบริษัทเมโทรเท็คฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 คุณทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่ เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาที่บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด แต่งตั้งบริษัท เมโทรเท็ค อีควิปเมนท์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Fujitsu ทั่วประเทศ

METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT