ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี แสดงความกตัญญูต่อโรงเรียนแรกในชีวิต

ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี แสดงความกตัญญูต่อโรงเรียนแรกในชีวิต

2019ThongsaiFirstSchool-01

เมื่อวันที่ 13 มิถุนาย 2562 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี และครอบครัวมอบ แท็บเล็ตอุปกรณ์การศึกษาให้ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมที่ ดร.ทองไทร ได้เล่าเรียนเมื่อ 70 ปีที่แล้ว เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณครูในโรงเรียนนี้ อาทิ ครูประยูร ครูพะเยา ครูบุญชุบ ที่ประสาทวิชาให้ ดร.ทองไทร จนเติบโตและประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน และชีวิต จนกระทั่งล่าสุดได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ โดย ดร.ทองไทร ได้มอบผ้าเช็ดตัวให้เด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน 850 คน และคุณครูอีกประมาณ 40 คนด้วย

2019ThongsaiFirstSchool-02
2019ThongsaiFirstSchool-03
2019ThongsaiFirstSchool-04
2019ThongsaiFirstSchool-05
METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT