ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี ตรวจเยี่ยม บริษัท ECI-Metro ในประเทศจีน

ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี ตรวจเยี่ยม บริษัท ECI-Metro ในประเทศจีน

ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่จำกัด นำคณะผู้บริหารร่วมกับคุณธนากร ตรวจเยี่ยมผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ECI-Metro ในคุนหมิง กุยหยาง และเฉิงตู ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลดำเนินการปี 2561 และแผนธุรกิจปี 2562 เยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ในคุนหมิง และมอบทุนการศึกษาให้วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 แห่งในคุนหมิง และเฉิงตู โดยผู้บริหารเขตอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจพิเศษหลงฉวน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลได้ให้การเลี้ยงรับรองท่านประธานและคณะด้วย

รับฟังบรรยายสรุปทุกมณฑลที่เยี่ยม Hear briefings from ECIM managers

พนักงาน ECI-Metro ให้การต้อนรับ Warm welcome by ECIM staff

คุณวีระบรรยายสรุปแนวคิดสร้างศูนย์บัญชาการควบคุมงานบริการจากส่วนกลาง

พิธีเปิดหน้าดินเพื่อเตรียมสร้างอาคารขยาย Ground breaking for new building

METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT