ผู้บริหาร

ผู้บริหารเมโทรแมชีนเนอรี่ Metrocat Board Director
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณ ทองไทร   บูรพชัยศรี

รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณ วีระ   บูรพชัยศรี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณ พิมพ์ใจ   บูรพชัยศรี

นโยบายของเมโทรแมชีนเนอรี่

METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT