สาขาเมโทรแมชีนเนอรี่

สาขา กม.20 KM.20 Branch
โรงซ่อม กม.20 | |
69 ถนนบางนา - ตราด กม.20 บางพลี
สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-740-0480-9
แฟ็กซ์ : 02-740-0484
ผู้จัดการโรงซ่อม : คุณธรรมนูญ เมืองมา
อีเมลล์ : thammanoon.muan@metrocat.com
สาขาสระบุรี Saraburi Branch
สระบุรี | |
21 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองนาก
อำเภอหนองแค สระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 036-387531-534, 036-387575
แฟ็กซ์ : 036-387574
ผู้จัดการศูนย์: คุณกิตติพงษ์ เพ็ชรฟู
อีเมลล์ : saraburi@metrocat.com
สาขาหลักสี่ Laksi Branch
หลักสี่ (บางเขน) | |
96/1-3 ถนนวิภาวดีรังสิต บางเขน
หลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
โทรศัพท์ : 02-5210790, 02-5211127, 02-9732072-3
แฟ็กซ์ 02-9732072
ผู้จัดการศูนย์ : คุณภูมิพงศ์ เธียรวิจิตร
อีเมลล์ : laksi@metrocat.com
สาขายศเส Yotse Branch
ยศเส | |
200/25-26 ซอยยศเส แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2250146, 02-6216377-8
แฟ็กซ์ : 02-2250147
ผู้จัดการศูนย์ : คุณ ประสบสุข ถนัดทาง
อีเมลล์ : Chareonpol@metrocat.com
สาขาอ่างทอง Angtong Branch
อ่างทอง |
66/17-20 หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 035-610703
แฟ็กซ์ : 035-610704
ผู้จัดการศูนย์ : คุณ สุนทร วงษา
อีเมลล์ : angthong@metrocat.com
สาขาชลบุรี Chonburi Branch
ชลบุรี | |
46/2 หมู่ 4 ถนนสุขมวิท ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-765714-5,038-381584
แฟ็กซ์ : 038-765716
ผู้จัดการศูนย์ : คุณกฤติพงศ์ ศรีเหรา
อีเมลล์ : chonburi@metrocat.com
สาขาระยอง Rayong Branch
ระยอง | |
86 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท
ตำบลทับมา อำเภอเมือง
ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-688581-2 | แฟ็กซ์ : 038-688583
ผู้จัดการศูนย์ : คุณนครชัย กาญจนพานิชย์
อีเมลล์ : rayong@metrocat.com
สาขาจันทบุรี Chanthaburi Branch
จันทบุรี | |
26/2 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลับพลา
อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-418562-3
แฟ็กซ์ : 039-418563
ผู้จัดการศูนย์ : คุณสุรพล สงนุ้ย
อีเมลล์ : chantburi@metrocat.com
สาขากบินทร์บุรี Kabinburi Branch
กบินทร์บุรี | |
173,173/1-3 หมู่ 9
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท์ : 037-202591-2
แฟ็กซ์ : 037-202592
ผู้จัดการศูนย์ : คุณอนุวิต พัวเวส
อีเมลล์ : kabinburi@metrocat.com
สาขานครปฐม Nakhonprathom Branch
นครปฐม | |
85 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม กม.63-64
ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง
นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-200402-5 | แฟ็กซ์ : 034-200406 1
ผู้จัดการศูนย์ : คุณอภัย คงบัว
อีเมลล์ : nakornpatom@metrocat.com
สาขานครชัยศรี Nakornchaisri Branch
นครชัยศรี | |
161/5 หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : - | แฟ็กซ์ : -
ผู้จัดการศูนย์ : -
อีเมลล์ : -
สาขากาญจนบุรี Kanchanaburi Branch
กาญจนบุรี | | ***
2/51-53 ถนนอู่ทอง
อำเภอเมือง ตำบลบ้านเหนือ
กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-511247, 034-623659
แฟ็กซ์ : 034-623660
ผู้จัดการศูนย : คุณสานิตย์ โพธิสา
อีเมลล์ : karnjanaburi@metrocat.com
สาขาสมุทรสาคร Mahachai Branch
สมุทรสาคร | | ***
930/46 ถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย
อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-427404-5, 034-411706
แฟ๊กซ์ : 034-411813
ผู้จัดการศูนย : คุณเดชา ก่ำมอญ
อีเมลล์ : mahachai@metrocat.com
สาขาขอนแก่น Khonkean Branch
ขอนแก่น | |
93 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ บ้านโน่นตุ่น
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4332-5202-3 , 0-4332-5042
แฟ็กซ์ : 0-4332-5043
ผู้จัดการศูนย์ : คุณ ฉัตรธวัชร์ เหลืองวัฒนะกุล
อีเมลล์ : kornkean@metrocat.com
สาขาโคราช Korat Branch
นครราชสีมา | |
1193 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-353-965 , 044-278-375 , 044-277-901
แฟ็กซ์ :
ผู้จัดการศูนย์ : คุณบำรุง ถึงรัตนตรัย
อีเมลล์ : korat@metrocat.com
สาขาอุบลราชธานี Ubonratchathani Branch
อุบลราชธานี | |
491-492 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4531-1902-3, 0-4528-3775
แฟ็กซ์ : 0-4528-3774
ผู้จัดการศูนย์ : คุณทวีสุข แสนกล้า
อีเมลล์ : ubol@metrocat.com
สาขาอุดรธานี Udornthani Branch
อุดรธานี | |
49 หมู่ 10 ถนนอุดรธานี- หนองคาย
ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4220-6287, 89
แฟ็กซ์ : 0-4220-6290
ผู้จัดการศูนย์ : คุณนรากร ศรีทุมมา
อีเมลล์ : udorn@metrocat.com
สาขาสกลนคร Sakonnakhon Branch.jpg
สกลนคร | |
302/1-2 หมู่ 2 ถนนสกลนคร-อุดรธานี
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-4273-0864-5
แฟ็กซ์ : 0-4273-0726
ผู้จัดการศูนย์ : คุณอนุศักดิ์ เรียนสร้อย
อีเมลล์ : sakonnakorn@metrocat.com
สาขามุกดาหาร Mukdaharn Branch
มุกดาหาร | | ***
88/14-5 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 0-4263-1004-5
แฟ็กซ์ : 0-4263-1005
ผู้จัดการศูนย์ : คุณสิทธิชัย มัลละยัติ
อีเมลล์ : mukdaharn@metrocat.com
สาขาสุริทร์ Surin Branch
สุรินทร์ |
483 หมู่ที่ 10 ตลาดเมืองใหม่
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : -
แฟ็กซ์ : -
ติดต่อสาขา : -
ผู้จัดการศูนย์ : นายชัยโชติ ฟองทอง (089-925-7132)
อีเมลล์ : surin@metrocat.com
สาขาลำปาง Lampang Branch
ลำปาง | |
555 หมู่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0-5431-5052-5
แฟ็กซ์ : 0-5431-5056
ผู้จัดการศูนย์ :คุณสมพร โควิน
อีเมลล์ : lampang@metrocat.com
สาขาเชียงใหม่ Chiangmai Branch
เชียงใหม่ | |
271/1 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5326-0269, 0-5330-6675-7
แฟ็กซ์ : 0-5330-6675
ผู้จัดการศูนย์ :คุณวิชัย สิทธิบรรเจิด
อีเมลล์ : chiangmai@metrocat.com
สาขาพิษณุโลก Phitsanulok Branch
พิษณุโลก | |
73/27-29 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5528-0590-2, 0-5528-0198-9
แฟ็กซ์ : 0-5524-4429
ผู้จัดการศูนย์ : คุณวิทยา ไชยเวช
อีเมลล์ : pitsanulok@metrocat.com
สาขานครสวรรค์ Nakhonsawan Branch
นครสวรรค์ | |
40/3 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก
อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5622-2065, 0-5622-6748
แฟ็กซ์ : 0-5622-6747
ผู้จัดการศูนย์ : คุณวศิน พลสา
อีเมลล์ : nakornsawan@metrocat.com
สาขาเชียงราย Chiangrai Branch
เชียงราย | |
207/6-7 หมู่ ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5374-3235
แฟ็กซ์ : 0-5371-6248
ผู้จัดการศูนย์ : คุณทวี วงษ์วิชัย
อีเมลล์ : chiangrai@metrocat.com
สาขาตาก Tak Branch
ตาก | |
2/57-58 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมือง ตาก 63000
โทรศัพท์ : 0-5551-1931, 0-5554-1829
แฟ็กซ์ : 0-5554-1828
ผู้จัดการศูนย์ : คุณนที สุวรรณวงศ์
อีเมลล์ : tak@metrocat.com
สาขาหาดใหญ่ HatYai Branch
หาดใหญ่ | |
1/72 ถนนกาญจนวนิช ตำบล คอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7421-0396-8
แฟ็กซ์ : 0-7421-6597
ผู้จัดการศูนย์ : คุณณปณต ธรรมปรีชาถาวร
อีเมลล์ : hatyai@metrocat.com
สาขาสุราษฎร์ธานี Suratthani Branch
สุราษฏร์ธานี | |
9 หมู่ 4 ถนนสุราษฏร์ - พูนพิน
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 0-7720-0171, 0-7720-0173, 0-7720-0166
แฟ็กซ์ : 0-7720-0169
ผู้จัดการศูนย์ : คุณบุญธรรม ลิมปาวิภากร
อีเมลล์ : suraj@metrocat.com
สาขาภูเก็ต Phuket Branch
ภูเก็ต | |
67 หมู่ 5 ถนนเทพกษัตรีย์ ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเมือง ภูเก็ต 83200
โทรศัพท์ : 0-7637-7538-41
แฟ็กซ์ : 0-7621-2740
ผู้จัดการศูนย์ : คุณโกวิทย์ จ่าแก้ว
อีเมลล์ : phuket@metrocat.com
สาขาทุ่งสง ThungSong Branch
ทุ่งสง | | ***
275-275/1 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง - ห้วยยอด
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 0-7542-0489-90, 0-7533-2880
แฟ็กซ์ : 0-7542-0486
ผู้จัดการศูนย์ : คุณสุมล สมถวิล
อีเมลล์ : tungsong@metrocat.com
สาขาชุมพร ChomPorn Branch
ชุมพร | |
206 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่
อำเภอเมือง ชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 0-7759-6598
แฟ็กซ์ : 0-7759-6597
ผู้จัดการศูนย์ : คุณชานนทร์ ดวงจรัส
อีเมลล์ : chumporn@metrocat.com
สาขาปราณบุรี Pranburi Branch
ปราณบุรี |
392-393 หมู่ 1 ตำบลเขาน้อย
อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 0-3254-4420
แฟ็กซ์ :
ผู้จัดการศูนย์ : คุณฤกษ์ดี วิจิตร
อีเมลล์ : parnburi@metrocat.com
สาขากระบี่ Krabi Branch
กระบี่ | | ***
113/66,113/69 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมือง กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 075-663417-8
แฟ็กซ์ : 075-663415
ผู้จัดการศูนย์ : คุณกิตติพงษ์ ทรงขำ
อีเมลล์ : krabi@metrocat.com
@Icon pack by Icons8
METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT