สาขาเมโทรแมชีนเนอรี่

สาขา กม.20 KM.20 Branch
โรงซ่อม กม.20 | |
69 ถนนบางนา - ตราด กม.20 บางพลี
สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-7400480
แฟ็กซ์ : 02-7400484
ผู้จัดการโรงซ่อม : คุณธรรมนูญ เมืองมา
อีเมลล์ : thammanoon.muan@metrocat.com
สาขาสระบุรี Saraburi Branch
สระบุรี | |
21 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองนาก
อำเภอหนองแค สระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 036-387531-4, 036-387575
แฟ็กซ์ : 036-387574
ผู้จัดการศูนย์: คุณเกรียงศักดิ์ หล่าบรรเทา
อีเมลล์ : saraburi@metrocat.com
สาขารังสิต Rangsit Branch
รังสิต | |
31/9 หมู่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 084-874-3591, 084-874-3621
ผู้จัดการศูนย์ : คุณเอกสิทธิ์ จงสถิตวุฒิธรรม
อีเมลล์ : rangsit@metrocat.com
สาขายศเส Yotse Branch
ยศเส | |
200/25-26 ซอยยศเส แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2250146, 02-6216377-8
แฟ็กซ์ : 02-2250147
ผู้จัดการศูนย์ : คุณประสพสุข ถนัดทาง
อีเมลล์ : Chareonpol@metrocat.com
สาขาอ่างทอง Angtong Branch
อ่างทอง |
66/17-20 หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัด อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ : 035-610703-4
ผู้จัดการศูนย์ : คุณสุนทร วงษา
อีเมลล์ : angthong@metrocat.com
สาขาชลบุรี Chonburi Branch
ชลบุรี | |
46/2 หมู่ 4 ถนนสุขมวิท ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-765714-5, 038-765717, 038-381548
แฟ็กซ์ : 038-765716
ผู้จัดการศูนย์ : คุณพลอยนภัส ปุณณาภิรมย์
อีเมลล์ : chonburi@metrocat.com
สาขาระยอง Rayong Branch
ระยอง | |
86 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท
ตำบลทับมา อำเภอเมือง
ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038-688581-2
แฟ็กซ์ : 038-688-583
ผู้จัดการศูนย์ : คุณพิชิต แสงเสนา
อีเมลล์ : rayong@metrocat.com
สาขาจันทบุรี Chanthaburi Branch
จันทบุรี | |
26/2 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลับพลา
อำเภอเมือง จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-418562-3
แฟ็กซ์ : 039-354153
ผู้จัดการศูนย์ : คุณภัทรอุไร ตะคร้อกลาง
อีเมลล์ : chantburi@metrocat.com
สาขากบินทร์บุรี Kabinburi Branch
กบินทร์บุรี | |
173,173/1-3 หมู่ 9
ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี 25240
โทรศัพท์ : 037-202591-2
แฟ็กซ์ : 037-202592
ผู้จัดการศูนย์ : คุณนคร โมฬี
อีเมลล์ : kabinburi@metrocat.com
สาขานครปฐม Nakhonprathom Branch
นครปฐม | |
85 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรเกษม กม.63-64
ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง
นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-200402-5
แฟ็กซ์ : 034-200406
ผู้จัดการศูนย์ : คุณจงกล สุ่นกุล
อีเมลล์ : nakornpatom@metrocat.com
สาขานครชัยศรี Nakornchaisri Branch
นครชัยศรี | |
161/5 หมู่ 1 ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 034-100653
ผู้จัดการศูนย์ : คุณอภัย คงบัว
อีเมลล์ : nakornchaisri@metrocat.com
สาขากาญจนบุรี Kanchanaburi Branch
กาญจนบุรี | | ***
2/51-53 ถนนอู่ทอง
อำเภอเมือง ตำบลบ้านเหนือ
กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ : 034-513997-8
แฟ็กซ์ : 034-511247
ผู้จัดการศูนย : คุณเสรี สัตยกาญจน์
อีเมลล์ : karnjanaburi@metrocat.com
สาขาสมุทรสาคร Mahachai Branch
สมุทรสาคร | | ***
930/46 ถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย
อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-427404-5, 034-411706
แฟ็กซ์ : 034-411813
ผู้จัดการศูนย : คุณเดชา ก่ำมอญ
อีเมลล์ : mahachai@metrocat.com
สาขาขอนแก่น Khonkean Branch
ขอนแก่น | |
93 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ บ้านโน่นตุ่น
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-325202-3 , 043-325042
แฟ็กซ์ : 043-325043
ผู้จัดการศูนย์ : คุณศักดิ์ศรี หงษ์คำจันทร์
อีเมลล์ : kornkean@metrocat.com
สาขาโคราช Korat Branch
นครราชสีมา | |
1193 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-353965 , 044-278375, 044-277901
แฟ็กซ์ : 044-353577
ผู้จัดการศูนย์ : คุณฉัตรธวัชร์ เหลืองวัฒนกุล
อีเมลล์ : korat@metrocat.com
สาขาอุบลราชธานี Ubonratchathani Branch
อุบลราชธานี | |
491-492 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-311902-3, 045-283775
แฟ็กซ์ : 045-283774
ผู้จัดการศูนย์ : คุณชัยโชติ ฟองทอง
อีเมลล์ : ubol@metrocat.com
สาขาอุดรธานี Udornthani Branch
อุดรธานี | |
49 หมู่ 10 ถนนอุดรธานี- หนองคาย
ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-206287-9
แฟ็กซ์ : 042-206290
ผู้จัดการศูนย์ : คุณนรากร ศรีทุมมา
อีเมลล์ : udorn@metrocat.com
สาขาสกลนคร Sakonnakhon Branch.jpg
สกลนคร | |
302/1-2 หมู่ 2 ถนนสกลนคร-อุดรธานี
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 042-730864-5
แฟ็กซ์ : 042-730865
ผู้จัดการศูนย์ : คุณสิทธิชัย มัลละยัติ
อีเมลล์ : sakonnakorn@metrocat.com
สาขามุกดาหาร Mukdaharn Branch
มุกดาหาร | | ***
88/14-5 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611929
แฟ็กซ์ : 042-611517
ผู้จัดการศูนย์ : คุณเรวัฒน์ ไชยเวช
อีเมลล์ : mukdaharn@metrocat.com
สาขาสุริทร์ Surin Branch
สุรินทร์ |
706/10-15 หมู่ที่ 19
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 044-041073
แฟ็กซ์ : 044-041074
ผู้จัดการศูนย์ : คุณเชษฐ์ธนา พิพัฒน์ถาวรธนา
อีเมลล์ : surin@metrocat.com
สาขาลำปาง Lampang Branch
ลำปาง | |
555 หมู่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-315052-5
แฟ็กซ์ : 054-315056
ผู้จัดการศูนย์ : คุณสมพร โควิน
อีเมลล์ : lampang@metrocat.com
สาขาเชียงใหม่ Chiangmai Branch
เชียงใหม่ | |
271/1 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ
อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053-260629, 053-240440
แฟ็กซ์ : 053-240441
ผู้จัดการศูนย์ : คุณสมคิด สาระไทย
อีเมลล์ : chiangmai@metrocat.com
สาขาพิษณุโลก Phitsanulok Branch
พิษณุโลก | |
73/27-29 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-280198-9 , 055-280590
แฟ็กซ์ : 055-244429
ผู้จัดการศูนย์ : คุณชัยยศ ทองเอม
อีเมลล์ : pitsanulok@metrocat.com
สาขานครสวรรค์ Nakhonsawan Branch
นครสวรรค์ | |
40/3 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์ - พิษณุโลก
อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-222065, 056-226748, 056-226586
แฟ็กซ์ : 59-226747
ผู้จัดการศูนย์ : คุณวศิน พลสา
อีเมลล์ : nakornsawan@metrocat.com
สาขาเชียงราย Chiangrai Branch
เชียงราย | |
207/6-7 หมู่ ตำบลรอบเวียง
อำเภอเมือง เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-743235
แฟ็กซ์ : 053-716248
ผู้จัดการศูนย์ : คุณไฮซัว แซ่โหงว
อีเมลล์ : chiangrai@metrocat.com
สาขาตาก Tak Branch
ตาก | |
2/57-58 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมือง ตาก 63000
โทรศัพท์ : 055-511931, 055-541829
แฟ็กซ์ : 055-541828
ผู้จัดการศูนย์ : คุณนที สุวรรณวงศ์
อีเมลล์ : tak@metrocat.com
สาขาหาดใหญ่ HatYai Branch
หาดใหญ่ | |
1/72 ถนนกาญจนวนิช ตำบล คอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-210396-8, 074-216597-8
แฟ็กซ์ : 074-210399
ผู้จัดการศูนย์ : คุณณปณต ธรรมปรีชาถาวร
อีเมลล์ : hatyai@metrocat.com
สาขาสุราษฎร์ธานี Suratthani Branch
สุราษฏร์ธานี | |
9 หมู่ 4 ถนนสุราษฏร์ - พูนพิน
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-200171, 077-200166, 077-200173
แฟ็กซ์ : 077-200169
ผู้จัดการศูนย์ : คุณปริญญา บัวนา
อีเมลล์ : suraj@metrocat.com
สาขาภูเก็ต Phuket Branch
ภูเก็ต | |
67 หมู่ 5 ถนนเทพกษัตรีย์ ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเมือง ภูเก็ต 83200
โทรศัพท์ : 076-377538-41
แฟ็กซ์ : 076-377537
ผู้จัดการศูนย์ : คุณโกวิทย์ จ่าแก้ว
อีเมลล์ : phuket@metrocat.com
สาขาทุ่งสง ThungSong Branch
ทุ่งสง | | ***
275-275/1 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง - ห้วยยอด
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075-420489-90, 075-420486
แฟ็กซ์ : 075-332880
ผู้จัดการศูนย์ : คุณยงยุทธ เฮงประสาทพร
อีเมลล์ : tungsong@metrocat.com
สาขาชุมพร ChomPorn Branch
ชุมพร | |
206 หมู่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่
อำเภอเมือง ชุมพร 86190
โทรศัพท์ : 077-596598
แฟ็กซ์ : 077-586597
ผู้จัดการศูนย์ : คุณสุรพล เฮงประสาทพร
อีเมลล์ : chumporn@metrocat.com
สาขาปราณบุรี Pranburi Branch
ปราณบุรี |
392-393 หมู่ 1 ตำบลเขาน้อย
อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 032-544420
แฟ็กซ์ : 032-544421
ผู้จัดการศูนย์ : คุณฤกษ์ดี วิจิตร
อีเมลล์ : parnburi@metrocat.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT