Cat EMSolutions

Cat EMSolutions

ระยะเวลาของทำงานยาวนานมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการทำงานลดน้อยลง

Cat EMSolutions (คำตอบสำหรับการบริหารจัดการเครื่องจักรอย่างคุ้มค่า) ช่วยให้ท่านสามารถควบคุมต้นทุนเครื่องจักรทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริหารเครื่องจักรของท่านอย่างคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ผสมผสานกับคำแนะนำจากข้อมูล ความรู้และความเชี่ยวชาญของตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่าน ให้ประสบความสำเร็จ ได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

  • ดูแลเครื่องจักรให้มีความพร้อมทำงานตลอดเวลา
  • ลดต้นทุนเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายจากการทำงาน
  • ปรับปรุงการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในช่วงเวลาอย่างเหมาะสม
  • เพิ่มระยะเวลาการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น
Cat EMSolutions 01

EMSolutions แบ่งออกเป็น 5 ระดับการจัดการ โดยรับข้อมูลจากอุปกรณ์โปรดักส์ ลิงค์ (Product Link)ที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่องจักรซึ่งอยู่ในระยะไกล ส่งมายังฐานข้อมูลส่วนกลางบนเว็บไซท์วิชชั่น ลิงค์ (Vision Link Web)

เป็นการบริหารงานอย่างคุ้มค่าด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ โดยแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกันในบางเงื่อนไข ซึ่งท่านสามารถเลือกระดับที่เหมาะสมกับการบริหารงานของท่าน เพื่อที่ EMSolutions จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT