จัดฝึกอบรมนักขายเครื่องจักรทั่วประเทศ

จัดฝึกอบรมนักขายเครื่องจักรทั่วประเทศ

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด จัดอบรมนักขายมือทอง 70 คนจากทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2559 เพื่อให้นักขายรู้จักเครื่องจักรแคตเตอร์พิลล่าร์ และคู่แข่งอย่างลึกซึ้ง และชี้ให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างได้ โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีที่โรงซ่อมบางนาตราด ก.ม. 20 และสาธิตเครื่องจักรบริเวณที่ดินของบริษัทฯที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT