บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเงิน 1 ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเงิน 1 ล้านบาทช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

คุณวีระ บูรพชัยศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนคุณทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่จำกัด มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ให้พลเอกเทพพงษ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทีสำนักปลัดฯ โดยพลโทนิรันดร สมุทรสาคร หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นผู้รับมอบแทน

METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT