แคตเตอร์พิลล่าร์ ร่วมกับเมโทรแมชีนเนอรี่ประชุมแผนธุรกิจประจำปี 2560 และเมโทรแมชีนเนอรี่ครบรอบ 40 ปี

แคตเตอร์พิลล่าร์ ร่วมกับเมโทรแมชีนเนอรี่ประชุมแผนธุรกิจประจำปี 2560

คุณทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการฯ และทีมผู้บริหารบริษัทเมโทร แมชีนเนอรี่ ประชุมใหญ่ประจำปีร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัทแคตเตอร์พิลล่าร์ ที่สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่ายได้หารือแผนธุรกิจ 3 ปีข้างหน้า โดยผู้บริหารของแคตเตอร์พิลล่าร์ได้แสดงความพึงพอใจกับผลงานการตลาด การขาย และบริการหลังการขายของเมโทรแมชีนเนอรี่

แคตเตอร์พิลล่าร์มอบโล่ที่ระลึกให้เมโทรแมชีนเนอรี่ในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการเป็นผู้แทนจำหน่าย

มร.เบรนดอน เดวิส ผู้จัดการสนับสนุนการตลาดภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค เป็นตัวแทน มร.เรมอนด์ ชาน รองประธาน บริษัทแคตเตอร์พิลล่าร์ มอบโล่แด่คุณทองไทร บูรพชัยศรี ประธานกรรมการฯ บริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่ ในโอกาสที่บริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่ เป็นผู้แทนจำหน่ายแคตเตอร์พิลล่าร์แต่ผู้เดียวในประเทศไทยด้วยความสำเร็จมาครบ 40 ปี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT