การแข่งขันของแคทเตอร์พิลล่าร์ ประเทศไทย ประจำปี 2562

การแข่งขันของแคทเตอร์พิลล่าร์ ประเทศไทย ประจำปี 2562

คุณเป็นผู้ขับเครืองจักรมืออาชีพหรือไม่ ?

ถ้าใช่...

เรากำลังมองหาสุดยอดฝีมือผู้ขับรถขุด

และรถตักล้อยาง

เพื่อร่วมแข่งขันกับเรา

เราจะส่งผู้ชนะการแข่งขัน 3 ท่าน

เพื่อเข้าแข่งขันการขับขี่เครื่องจักรรอบสุดท้าย

ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือน พฤศจิกายน 2562 นี้

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การแข่งขันของแคทเตอร์พิลล่าร์ ประเทศไทย ประจำปี 2562
การแข่งขันของแคทเตอร์พิลล่าร์ ประเทศไทย ประจำปี 2562

ท้าทายความเร็วและประสิทธิผล
การตักโหลดเครื่องจักร

เข้าร่วมแข่งขัน Operator Challenge กับเรา

โดยใช้เทคโนโลยีบนเครื่องจักรรุ่น
320 NextGen รุ่นใหม่

พบกันที่งาน Road Show 2019

สุดยอดฝีมือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศไทย

จะได้รับของที่ระลึก เช่น หมวกแก๊ป แว่นเซฟตี้

glasses-cat แว่น CAT
cap-cat หมวก CAT

METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT