ผลิตภัณฑ์อะไหล่ CAT®

อะไหล่เครื่องจักรแคตเตอร์พิลล่า Caterpillar Parts Product

Engine Parts

อะไหล่เครื่องยนต์แคตเตอร์พิลล่า Caterpillar Engine Parts

Metro Cat® engine parts are built tough to provide maximum durability and extended life.

Metro Cat® Engine Parts Improve Engine Performance

Today's equipment is hydraulics-intensive. So more and more, the decisions machine owners make about their equipment's hydraulics directly impact their bottom line. Cat® Dealers work with hydraulics every day, and have the products, services and expertise to help machine owners make decisions to:

Repair options range from a single piece part to a complete engine:

อะไหล่เครื่องยนต์แคตเตอร์พิลล่า Caterpillar Engine Parts2
 • New engine parts
 • Remanufactured Parts
 • Cat Classic Parts
 • Metro Cate Exchange Parts
 • Used Parts
 • Complete, Short & Long Replacement Engines
 • Engine Upgrades & Retrofits
 • Engine Overhauls
 • Engine Overhaul kits
 • Engine Gasket Kits

Contact Metro Cat to help you determine the best repair option to minimize down-time and return your engine to service as quickly as possible.

Drive Train Parts

อะไหล่ระบบส่งกำลัง DriveTrain Parts

Caterpillar final drive and transmission parts work together to transmit power to the ground and propel Cat earthmoving equipment through a variety of applications all over the world. Caterpillar designs and manufactures the highest quality drive train systems in the industry, achieving superior machine performance. Genuine Cat drive train parts, along with excellent maintenance and repair options, result in maximum productivity and lower owning and operating costs.

Drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Caterpillar designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind, using testing processes that simulate real world applications. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of your machine.

The two primary components are, the Transmission which takes the output from the engine and manipulates it to control speed, direction, and torque; and the Final Drive, which reduces speed and increases torque.

The drive train consists of:

อะไหล่ระบบส่งกำลัง Transmissions Parts

Transmissions : The power coming from the engine must be turned into useful power by controlling its speed, direction and force. Transmissions do this by various means: hydraulically engaged planetary clutches and hydrostatic/ hydraulic drive. Each of these methods provides different characteristics of ground speed, torque, clutches maneuverability,and implement force. Because of the wide variety of work they do, Caterpillar products use several types of transmissions; each designed to convert engine power into the exact combination of speed and force required by individual machines.

อะไหล่ระบบส่งกำลัง TorqueConverter Parts

Torque Converters/Dividers : The power that is produced in the engine is multiplied in the torque converter and then transferred on to the transmission for use by the rest of the drive train components. Some CAT machines use a torque divider instead of the traditional torque converter, which divides the transmitted torque between the front and rear axles, with the rear receiving the majority.

อะไหล่ระบบส่งกำลัง Brake Parts

Brakes : Brakes are the components that slow, stop or hold a machine stationary. On Caterpillar machines they are located at the wheels of wheel-type machines such as this off-highway mining truck. In track-type machines, they are located on the axle shafts. Brakes usually work by pressing a non-rotating surface, such as a brake shoe, against a rotating surface, in this case, a brake drum. The resulting friction stops the machine. At this point where the two meet, the inertial force of the machine is sometimes converted into bake-oven heat.

อะไหล่ระบบส่งกำลัง Final Drive Parts

Final Drive : The final drives are an important part of the drive train. They're the components that apply driving force to the wheels or tracks. The final drives of a track-type tractor differ somewhat, but they perform the same function. They reduce rotating speed and increase torque. In fact, this is where the greatest torque rise occurs...in the gears. That allows these components ahead of the final drives to be smaller, which saves weight and space.There are four types of final drives used in Caterpillar machines:

อะไหล่ระบบส่งกำลัง Differential Parts

Differential : The differential will decrease the speed and increase the torque as needed for each wheels motion adjustment. When the machine is turning the differential will supply the needed adjustments to the wheels allowing the outside wheel to move at a faster pace than the inside wheel. The final drives of a track-type tractor differ somewhat, but they perform the same function. They reduce rotating speed and increase torque. In fact, this is where the greatest torque rise occurs...in the gears. That allows these components ahead of the final drives to be smaller, which saves weight and space.There are four types of final drives used in Caterpillar machines:

อะไหล่ระบบส่งกำลัง DriveShaft Parts

Drive Shaft : Drive Shaft is a means of connecting drive train components. It allows for misalignment in the drive. The output shaft connects to the transmission through a yoke and drive shaft or directly to the transmission input gear. Caterpillars exact design for proper measurements and precise machining ensures proper gear alignment. Special heat treatment achieves proper surface hardness, core hardness, and hardened depth.

Hydraulic Parts

อะไหล่ระบบไฮดรอลิค Hydraulic Parts

Superior components and well-maintained hydraulics are keys to doing more work each day and keeping costs in line.

Demand the Best Hydraulics Parts and Repairs

Today's equipment is hydraulics-intensive. So more and more, the decisions machine owners make about their equipment's hydraulics directly impact their bottom line.


อะไหล่ระบบไฮดรอลิค Hydraulic Parts2

Cat Dealers work with hydraulics every day, and have the products, services and expertise to help machine owners make decisions to:

 • Achieve maximum component life
 • Extend oil change intervals
 • Keep hydraulic systems operating at peak efficiency
 • Cut service costs and unplanned downtime

Filter Parts

อะไหล่ไส้กรอง Filter

Cat engine parts are built tough to provide maximum durability and extended life.

Putting the right lubricants in your machine is the first step - using proper filters is the second. Consistently using quality filters to maintain system cleanliness reduces component wear and lowers operating costs. Cat filters are designed to work with Cat fluids in Caterpillar engines and component systems to provide the highest levels of cleanliness and performance - protecting your systems and lowering your costs.

Fluid Oil

น้ำมัน(ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น) Fluid Oil Parts
Metro Machinery deliver high quality fluids that improve the performance and extend the life of your equipment. Each lubricant and coolant is field tested and approved to ensure they meet each compartment's specific performance and cooling requirements.
น้ำมัน(ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น) Fluid Oil Parts2

Undercarriage Parts

อะไหล่ระบบช่วงล่าง Undercarriage Parts
For a century, Cat's leadership in undercarriage research has resulted in greater machine productivity and undercarriage value. Quality is the critical link between you and maximum value from your Cat track-type machine. And no one has invested more than Caterpillar to assure consistently high quality and low cost per hour undercarriage. As a result of this, no other manufacturer can deliver the extended wear life, serviceability, and value of Cat Undercarriage.
อะไหล่ระบบช่วงล่าง Undercarriage Parts2

Group Enaging Tools Parts

Cat Ground Engaging Tools are designed and built to deliver the protection and rugged durability you need for a variety of applications.

Caterpillar Ground Engaging Tools Protect Your Equipment

อะไหล่งานดิน GroupEnagingTool Parts

Choosing the right Ground Engaging Tools (GET) is important to getting the highest return on your machine investment. ground engaging tools protect the expensive parts of your blades, buckets and ripper shanks. And the resulting longer life reduces your maintenance costs. Ground engaging tools also play a big part in determining how well your machine performs in a specific application.

Caterpillar dealers offer many ground engaging tool options, because every machine and application has special needs. Our GET specialists and product support representatives are trained and experienced in matching the right tools to the application.

อะไหล่งานดิน GroupEnagingTool Parts2
Dealers can provide technical assistance in selecting the tool you need for each specific job. Caterpillar warrants most ground engaging tools against breakage. That is, if any should break during normal operation, at any time during their life, Caterpillar will provide a new replacement free of charge. Details of each warranty is available at any Caterpillar dealer. For specific ground engaging tool options for Cat machines, please visit your Cat dealer. Remember, never operate a bare bucket!

Your Cat dealer offers ground engaging tools for the following equipment:

 • Loaders
 • Excavators/Backhoe Loaders
 • Dozers
 • Rippers
 • Motor Graders
 • Paving Products
 • Scrapers
อะไหล่งานดิน GroupEnagingTool Part3

K Series Objectives

 • Reverse declining POPs and parts profit trends(corporate CSF)
 • Increase customer value through differentiated buckets
 • Reenergize focus on GET in both machine and parts & service sales forces
 • Maximize reliabil
 • Motor Graders
 • Paving Products
 • Scrapers

ดูเพิ่มเติม...

Classic Parts

Metro Cat® Classic™ Parts provide owners of older Cat products with competitively-priced repair alternatives that minimize the risk associated with non-genuine parts.

What are Classic Parts?

อะไหล่คลาสสิค Classic Parts
Cat® Classic™ Parts are a value-priced repair alternative for owners of older Cat equipment. Classic Parts are another Cat parts product line to complement Cat original, Cat Reman, dealer exchange, and used parts. Cat Classic Parts help you manage your owning and operating costs as the age and remaining value of your older Cat equipment creates the demand for a more economical repair option.

ดูรายละเอียดอะไหล่แท้คลาสสิครุ่นต่าง ๆ

อะไหล่คลาสสิค Dozer Classic Parts

รุ่น :

D3/B/C/G, D4/B/C/D/E/G, D5/B/H, D6/B/C/D/H, D7/C/D/E/F/G/H, D8/D/E/F/G/H/K, D9D/E/G/H
อะไหล่คลาสสิค 920 Classic Parts

รุ่น :

920, 930, 950/B/E 966A/B/C/D/E, 980/B/C
อะไหล่คลาสสิค 12E Classic Parts

รุ่น :

12E/F/G, 14B/C/D/E/G, 112/E/F 120/B/G, 130G, 140/B/G
อะไหล่คลาสสิค D379 D398 D399 Classic Parts

รุ่น :

D353C/D/E, D379/B, D398/B, D399, G353D, G379, G398, G399
อะไหล่คลาสสิค 931B Classic Parts

รุ่น :

931/B/C, 933/C, 935B/C, 941/B, 951/B/C, 955/C/E/F/H/K/L 977D/E/H/K/L, 983/B
อะไหล่คลาสสิค 561B Classic Parts

รุ่น :

561B/C/D/H, 571A/F/G 572C/D/E/F/G, 583/C/E/H/K, 594/H
อะไหล่คลาสสิค 205 Classic Parts

รุ่น :

205, 211, 213, 215/B/C/D/SA, 219/D, 225/B/D/SA, 227, 229/D, 231/D, 235/B/C/D, 245/B/D, 320/B/S, 330
อะไหล่คลาสสิค 613 Classic Parts

รุ่น :

613/B/C, 621/B/E, 627/B/E, 631A/B/C/D

Remanufacturing Parts

Remanufacturing is a viable alternative for any type of product made up of standard interchangeable parts for which replacement parts can be easily manufactured, built, or obtained.

Remanufacturing - A New Era of Profitablity

อะไหล่รีแมน Reman Parts
Remanufacturing is the process of returning a product at the end of its life to same as "new" condition in a manufacturing environment. It operates as a one-for-one exchange, in which end-of-life products are returned for a remanufactured product - reducing waste and minimizing the need for raw materials to produce a brand-new item. With a sustainable business model and a high-quality, lower cost product support option, Cat Reman is good for business, good for customers and good for the environment.

Repair options range from a single piece part to a complete engine :

อะไหล่รีแมน Reman Parts2
 • Off-the-shelf availability
 • Same as new warranty and quality
 • Fraction of new price
 • Lower owning and operating costs
 • Worldwide availability
อะไหล่รีแมน Remanufacturing
METROCAT SOCIAL
Facebook MetroCAT Youtube MetroCAT Line MetroCAT