-->

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลMetro Machinery Co., Ltd (MMC) ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดกับการรักษาข้อมูลของลูกค้าและให้ความเชื่อมั่นกับลูกค้าได้ว่าข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาอย่างดีในที่ที่ปลอดภัยและจะไม่มีการนำมาเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยเด็ดขาด ข้อมูลที่ MMC เก็บรักษาไว้นั้น จะถูกใช้ด้วยความระมัดระวังบนเงื่อนไขเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่ตกลงร่วมกันไว้เท่านั้นระหว่างMMCกับลูกค้า ในฐานะที่MMCตั้งอยู่ในประเทศไทยจึงอยู่ภายใต้กฏหมายไอซีที (ICT) และกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act, PDPA) ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในปี 2564

บริษัทจึงให้ความสำคัญรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมไปถึงการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพของ MMC มาจากขั้นตอนที่ได้รับการรับรองและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสูง สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่า MMC ดูแลข้อมูลของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของข้อมูล