NEWS

โปรโมชั่น & อะไหล่แท้ CAT

Cat® OIL

น้ำมัน CAT OIL ยืดอายุการใช้งาน

Cat® Utility Grease

จาระบี Cat® โปรโมชั่นพิเศษ

Engine Exchange Program

โปรแกรมงานซ่อมเครื่องยนต์ราคาพิเศษ

Parts.cat.com

ซื้ออะไหล่ออนไลน์ ได้ง่ายขึ้นเพียงไม่กี่คลิก

ไส้กรอง CAT

สะอาดหมดจด ไร้สิ่งปนเปื้อน

METRO OIL

คุ้มค่ากว่า, สะอาดกว่า และปกป้องเหนือกว่า

ซ่อมปรับสภาพ

ลดค่าอะไหล่พิเศษ! พร้อมทางเลือกงานซ่อม

โปรโมชั่นสายโฮส

-ลดสูงสุด 40%*

-ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

โปรโมชั่นบุ้งกี๋

-ราคาเริ่มต้น 65,000 บาท*

-ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

อะไหล่และบริการ ลดสูงสุดถึง 30%

เรามีอะไหล่แท้ Cat และส่วนลดพิเศษมากมาย