-->

ประเภทของบุ้งกี๋
แบบยาวสำหรับงานหนัก

มีอายุการใช้งานที่สูงมากเหมาะสำหรับงานทั่วไปที่มีการสึกหรอสูง เช่น งานทราย

                                    


แบบยาว

สำหรับงานทั่วไป มีความสามารถในการขุดเจาะระดับมาตรฐานแบบทะลุทะลวงพิเศษ

มีความสามารถในการรักษาความคมได้ดี สำหรับงานขุดพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง เช่น ดินลูกรังแบบทะลวงปกติ

มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงมาก เหมาะสำหรับงานขุดพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงแบบแหลมคม

มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูงสุด สำหรับงานหิน หรือขุดพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงมากแบบสิ่วหิน

มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูง สำหรับงานขุดพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูง การสึกหรอ และการกระแทกปานกลาง

พื้นที่สึกหรอ

ความสามารถในการทะลวง

การรับแรงกระแทก

*ประเภทของฟัน*

1. CAT : งานหนัก
2. CAT (งานทั่วไป) : งานทั่วไป
3. Yellowmark : งานทั่วไป (การกระแทกปานกลาง)