-->

สาย HOSE CAT®


สาย Hose Cat ดีอย่างไร?

1. สายโฮส CAT Stock ใช้เวลาในการส่งสินค้าไม่นานเท่ากับร้านโฮสทั่วไปในท้องตลาดเพราะเรากระจายสายโฮสไปที่ 6 ศูนย์ซ่อมเรื่อยๆ และสายโฮสเราประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานนาน และสามารถใช้งานได้ครอบคลุมเครื่องจักรหลากหลาย


Life time :
10 ปี. สำหรับสายโฮสเปล่า
3-5 ปี สำหรับสายโฮสที่ประกอบเข้ากับเครื่องจักร
1-2 ปี สำหรับสายโฮสที่ประกอบทำ Stock คุณสมบัติเปลี่ยนไปหลังจากการบีบอัด และเก็บไว้นาน สภาพดี และไม่เหมือนยางรถยนต์ ที่เก็บ Stock แล้วยางจะแข็ง เสี่ยงต่อการแตกง่าย

2. สาย CAT แท้ถูกออกแบบมาเพื่อ

2.1 ทนต่อการขัดถูมากกว่ามาตรฐาน SAE ถึง 20 เท่า (The society of automotive engineers)
2.2 ผ่านการทดสอบ แรงอัด- คาย (impulse testing) 1,000,000 ล้านครั้ง หรือ 2 เท่าของมาตรฐาน SAE
2.3 ยืดตัวน้อยกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม CAT ±1%
2.4 ยืดหยุ่นครึ่งหนึ่งของรัศมีโค้ง SAE (More flexibility)
2.5 ผ่านการทดสอบแรงดันระเบิดขั้นต่ำถึง 4 เท่าของแรงดันใช้งานสูงสุดของสายโฮสซึ่งจะระบุ ไว้ที่สาย

3. รับประกันสายโฮสประกอบ 1 ปี : CAT เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักรายเดียวที่ผลิตสายโฮสและข้อต่อ ตั้งแต่ปี 1967 ซึ่งจะทำให้คุณเชื่อมั่นในอุปกรณ์ของ CAT เรา

ข้อเท็จจริง
80% ของสายโฮสเสียหายนั้นเกิดมาจากผลกระทบจากการขัดถูภายนอกเป็นอันดับ #1
สายโฮสบิด 7 องศาสามารถลดอายุการใช้งานได้ถึง 90%