-->

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.รับฟรี! กระเป๋าพับได้ เมื่อซื้ออะไหล่ออนไลน์ ขั้นต่ำ 10,000.- ขึ้นไป

2.เฉพาะซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน parts.cat.com ครั้งแรกเท่านั้น

3.หมายเลขลูกค้า 1 หมายเลข สามารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียง 1 รางวัล

4.ลูกค้าที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ทุกกรณี หากมีการยกเลิกการสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ มอบรางวัลให้กับลูกค้าท่านถัดไป

5.รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้

6.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


“บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข-ปรับปรุง-งด-ยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของโปรแกรม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด”